ODH917699 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

00151249

Zaaknummer

00575551

Datum verzonden

15-03-2024

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Kryptonstraat 200 te Zoetermeer

Datum laatste update

17-03-2024

Bijlage

Besluit 00575551-ODH917699.pdf