ODH136644 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00023829

Zaaknummer

00618280

Datum verzonden

02-12-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00618280-00023829.docx_AVG.pdf