ODH138311 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00024172

Zaaknummer

00603813

Datum verzonden

11-11-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Vriezenweg 1 te Rijnsaterwoude

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00603813-00024172.docx_AVG.pdf