ODH13938 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00004705

Zaaknummer

00599481

Datum verzonden

20-07-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Mijnbouwstraat 120 te Delft

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

van Besluit op aanvraag 00599481-00004705.docx_AVG.pdf