ODH143039 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00025067

Zaaknummer

00610989

Datum verzonden

19-11-2021

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Mijnbouwstraat te Delft

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00610989-00025067.docx_AVG.pdf