ODH153302 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00026755

Zaaknummer

00608406

Datum verzonden

15-12-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lopikerweg 22-30 te Schoonhoven

Bijlage

Besluit op aanvraag 00608406-00026755.docx_AVG.pdf