ODH159553 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00027869

Zaaknummer

00613921

Datum verzonden

24-01-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Bergenlaan 17 te Wassenaar

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00613921-00027869.docx_AVG.pdf