ODH161374 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00028152

Zaaknummer

01006489

Datum verzonden

01-12-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

A 40 te Ottoland

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Kopie van Besluit 01006489-00028152.docx.pdf