ODH16214 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00005045

Zaaknummer

00616111

Datum verzonden

29-07-2021

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Generaal Spoorlaan en de Prinses Beatrixlaan te Rijswijk

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00616111-00005045.docx.pdf