ODH163881 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00028599

Zaaknummer

00612960

Datum verzonden

17-01-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Wooncomplex 151 en 154 te Haastrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00612960-00028599.docx_AVG.pdf