ODH164947 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00028819

Zaaknummer

00577906

Datum verzonden

03-12-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Plesmanweg 1-6 te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00577906-00028819.docx_AVG.pdf