ODH165017 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00028833

Zaaknummer

00613342

Datum verzonden

03-01-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kreekpad 6 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00613342-00028833.docx_AVG.pdf