ODH165425 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00028885

Zaaknummer

00613344

Datum verzonden

19-01-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Turkooislaan 131 en 131a te Leiden

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00613344-00028885.docx_AVG.pdf.pdf