ODH171109 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00029667

Zaaknummer

00616644

Datum verzonden

03-02-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Olivier van Noortlaan te Vlaardingen

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Kopie van Besluit op aanvraag 00616644-00029667.docx.pdf