ODH175907 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00030508

Zaaknummer

00615794

Datum verzonden

15-12-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

De Klerkstraat te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00615794-00030508.docx_AVG.pdf