ODH176887 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00030684

Zaaknummer

00609601

Datum verzonden

03-02-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Rivierenlaan 1-56 te Pijnacker

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609601-00030684.docx_AVG.pdf