ODH180246 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00031213

Zaaknummer

00609499

Datum verzonden

18-03-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hoofdweg 480-490 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609499-00031213_AVG.docx.pdf