ODH187884 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00031820

Zaaknummer

01013199

Datum verzonden

12-01-2022

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Lekdijk-Oost 17 Bergambacht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01013199-00031820.docx_AVG.pdf