ODH195838 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00032907

Zaaknummer

00556594

Datum verzonden

29-12-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Middenpolderweg 52 te Streefkerk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00556594-00032907.docx_AVG.pdf