ODH198294 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00033153

Zaaknummer

00618195

Datum verzonden

07-07-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

's-Gravenweg 454 te Rotterdam

Datum laatste update

15-08-2022

Bijlage

Besluit op aanvraag 00618195-00033153.docx.pdf