ODH201355 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00033590

Zaaknummer

00604421

Datum verzonden

15-03-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Haringvliet 2 te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00604421-00033590.docx.pdf