ODH218828 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00034558

Zaaknummer

01007823

Datum verzonden

15-04-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

P.N. van Eyckhof te Leiden

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01007823-00034558.docx_AVG.pdf