ODH221589 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

00035032

Zaaknummer

00594319

Datum verzonden

25-01-2022

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Zonweg 13 te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00594319-00035032_AVG.docx.pdf