ODH225752 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00035515

Zaaknummer

00609612

Datum verzonden

25-05-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

ontsluitingsweg te Noordeloos

Datum laatste update

15-08-2022

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609612-00035515.docx.pdf