ODH227348 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00035687

Zaaknummer

00610377

Datum verzonden

24-01-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland buiten de natuurgebieden

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00610377-00035687.docx_AVG.pdf