ODH227937 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00035766

Zaaknummer

00609482

Datum verzonden

21-02-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Sint Jorispad 17, 26 en 28 te Naaldwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609482-00035766.docx_AVG.pdf