ODH229949 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00035992

Zaaknummer

01017230

Datum verzonden

27-01-2022

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Ringdijk 2A t/m 16 te Zwijndrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01017230-00035992.docx_AVG.pdf