ODH237875 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00037302

Zaaknummer

00610204

Datum verzonden

20-04-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Mgr. Nolenslaan 1 te Den Haag

Bijlage

Besluit op aanvraag 00610204-00037302.docx.pdf