ODH238574 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00037434

Zaaknummer

00574234

Datum verzonden

12-04-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Berkheide te Wassenaar en Katwijk

Bijlage

Besluit op aanvraag 00574234-00037434.docx.pdf