ODH238574 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00037434

Zaaknummer

00574234

Datum verzonden

09-09-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Berkheide te Wassenaar en Katwijk

Datum laatste update

10-09-2022

Bijlage

Ontwerpbesluit 00574234-00037434.docx.pdf