ODH243596 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00038149

Zaaknummer

01016256

Datum verzonden

28-03-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Dorpskade 1-3 te Wateringen

Bijlage

Besluit op aanvraag 01016256-00038149.docx.pdf