ODH246912 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00038744

Zaaknummer

01003399

Datum verzonden

22-06-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Wippolderstraat e.o. te Delft

Bijlage

Besluit op aanvraag 01003399-00038744.docx.pdf