ODH247316 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00038808

Zaaknummer

01012494

Datum verzonden

13-04-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01012494-00038808.docx_AVG.pdf