ODH248262 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00038994

Zaaknummer

00588922

Datum verzonden

15-02-2022

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Veursestraatweg 288 te Leidschendam

Bijlage

Besluit 00588922-00038994.docx.pdf