ODH252905 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00039815

Zaaknummer

01010751

Datum verzonden

18-02-2022

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

op de hoek van de Hoogstraa­t en Rodezand/­Beurs­plein te Rotterdam

Bijlage

Besluit 01010751-00039815.docx.pdf