ODH257305 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00040503

Zaaknummer

01012498

Datum verzonden

18-05-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

15-08-2022

Bijlage

Besluit op aanvraag 01012498-00040503.docx.pdf