ODH258715 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00040786

Zaaknummer

00615526

Datum verzonden

15-04-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Berkenlaan, Stadhouderstraat, Koningstraat, Acaciastraat, Goudenregenstraat, Lijsterbesstraat, Magnoliastraat, Platanenlaan, Seringstraat te Dordrecht

Bijlage

Besluit op aanvraag 00615526-ODH258715.docx.pdf