ODH27518 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00006870

Zaaknummer

00602088

Datum verzonden

19-08-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Haverlandstraat 12 te Rotterdam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00602088-00006870.docx.pdf