ODH279216 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00043637

Zaaknummer

01023365

Datum verzonden

24-03-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Havengebieden te Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01023365-ODH279216.docx_AVG.pdf