ODH144075 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00025287

Zaaknummer

00602822

Datum verzonden

23-11-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Grotemarkt en Hoogstraat te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00602822-00025287_AVG.docx.pdf