ODH282116 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00044162

Zaaknummer

00618781

Datum verzonden

19-04-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Vijverhofstraat, Zomerhofstraat en Schoterbosstraat te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00618781-ODH282116.docx.pdf