ODH301360 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00047106

Zaaknummer

00551445

Datum verzonden

31-05-2022

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Hogedijk 8 te Aarlanderveen

Datum laatste update

01-06-2022

Bijlage

Besluit 00551445-ODH301360.docx.pdf