ODH294096 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00045855

Zaaknummer

01023706

Datum verzonden

25-04-2022

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Sint Bavo-terrein te Noordwijkerhout

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01023706-ODH294096.docx_AVG.pdf