ODH301143 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00047072

Zaaknummer

01000959

Datum verzonden

19-05-2022

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Houtwijklaan 20 te Den Haag

Bijlage

Besluit op aanvraag 01000959-ODH301143.docx.pdf