ODH30849 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00007433

Zaaknummer

00592150

Datum verzonden

01-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Wilgenplaslaan 20 te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Kopie van Besluit op aanvraag 00592150-00007433.docx.pdf