ODH315026 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00049174

Zaaknummer

01024646

Datum verzonden

06-05-2022

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Schouwweg 77 te Wassenaar

Datum laatste update

15-08-2022

Bijlage

Besluit op aanvraag 01024646-ODH315026.docx.pdf