ODH32322 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00007632

Zaaknummer

00594534

Datum verzonden

19-08-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Beatrixlaan, Smidsweg en Van Koetsveldlaan te Westmaas

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00594534-00007632.docx.pdf