ODH33423 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00007816

Zaaknummer

00598407

Datum verzonden

01-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Schuilingsoord 12-198 te Rotterdam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00598407-00007816.docx.pdf