ODH34013 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00007900

Zaaknummer

01001738

Datum verzonden

11-08-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Tiendweg 8 te Noordeloos

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01001738-00007900.docx.pdf