ODH79861 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00014734

Zaaknummer

00609217

Datum verzonden

16-09-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Zeehos te Katwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00609217-00014734.docx_AVG.pdf