ODH81473 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00014976

Zaaknummer

00609221

Datum verzonden

16-09-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Zeehos te Katwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00609221-00014976.docx_AVG.pdf